Biuro Obsługi Klienta - Kontakt z nami

Wyślij wiadomość

 

Wysyłając do nas wiadomość wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych przez FH USŁUGI OGRODNICZE "SZAFIREK" DARIUSZ TRAFAS, z siedzibą przy ul. Jasna 18/30, 09-400 Płock, tel. +48 516-800-530, adres e-mail: biuro@szafirek.net (dalej: ADO).ADO nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się bezpośrednio z ADO.Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Twoich zamówień, odpowiedzi na Twoje pytania i korespondencję oraz w celu przedstawienia/udzielenia konkretnych informacji o naszej ofercie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Podanie danych ADO jest dobrowolne.Twoje dane osobowe będą podlegać udostępnieniu podmiotom trzecim upoważnionym przez ADO do ich przetwarzania. Podmiotami tymi mogą być firmy: zapewniające serwis i obsługę informatyczną, zapewniające niszczenie materiałów i dokumentacji, świadczące usługi księgowe, itp.Odbiorcami Twoich danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, np. Urząd Skarbowy, Policja itp.Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. ADO nie będzie ich przekazywać do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.Twoje dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.Posiadasz prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).Pozdrawiamy Sklep internetowy szafirek.net